Persbericht 2-6-2015: Werkgroep Basisinkomen Texel

In verschillende media kondigde D66 Texel op 17 april aan zich in te zetten op een experiment met  Texel  als proeftuin met het onvoorwaardelijk basisinkomen. De publicatie leidde tot meerdere serieuze reacties van oprecht belangstellenden.  Afgelopen dinsdag kwam deze groep mensen in een besloten bijeenkomst bij elkaar. Uit deze bijeenkomst is de werkgroep Basisinkomen Texel voortgekomen.

Het basisinkomen verheugt zich op dit moment in grote belangstelling, zowel in binnen als in buitenland. Finland is in vergevorderd stadium met de invoering van het basisinkomen en in ons eigen land zijn in diverse steden experimenten aan de gang.

Waarom is juist Texel zo geschikt is als proeftuin? “Door ligging en geïsoleerde gemeenschap,’ Nederland in het klein’” zo leidde Astrid van de Wetering de avond in. Projectleider Pepijn Lijklema hield een presentatie over al gedane  experimenten en de door onderzoek gestaafde positieve gevolgen daarvan.

De vragen en opmerkingen in de daaropvolgende discussie betroffen vele uiteenlopende zaken, van medewerking  wetenschappers, tot de niet meetbare effecten op de economie, maar ook goed onderbouwde tegenargumenten. Deze houden de discussie zuiver.

Dat is de reden waarom de werkgroep nu partijpolitiek onafhankelijk verder gaat.  Twee actieve leden van b.v. Groen Links maken al deel uit van de groep. Ook prominenten uit andere partijen zijn van harte welkom zich aan te sluiten.

Iedereen die oprecht geïnteresseerd is  kan zich aanmelden via pepijn@basisinkomentexel.nl

Bijeenkomst-OBIT-500px

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *