Persbericht 2-6-2015: Werkgroep Basisinkomen Texel

In verschillende media kondigde D66 Texel op 17 april aan zich in te zetten op een experiment met  Texel  als proeftuin met het onvoorwaardelijk basisinkomen. De publicatie leidde tot meerdere serieuze reacties van oprecht belangstellenden.  Afgelopen dinsdag kwam deze groep mensen in een besloten bijeenkomst bij elkaar. Uit deze bijeenkomst is de werkgroep Basisinkomen Texel voortgekomen.

Het basisinkomen verheugt zich op dit moment in grote belangstelling, zowel in binnen als in buitenland. Finland is in vergevorderd stadium met de invoering van het basisinkomen en in ons eigen land zijn in diverse steden experimenten aan de gang.

Waarom is juist Texel zo geschikt is als proeftuin? “Door ligging en geïsoleerde gemeenschap,’ Nederland in het klein’” zo leidde Astrid van de Wetering de avond in. Projectleider Pepijn Lijklema hield een presentatie over al gedane  experimenten en de door onderzoek gestaafde positieve gevolgen daarvan.

De vragen en opmerkingen in de daaropvolgende discussie betroffen vele uiteenlopende zaken, van medewerking  wetenschappers, tot de niet meetbare effecten op de economie, maar ook goed onderbouwde tegenargumenten. Deze houden de discussie zuiver.

Dat is de reden waarom de werkgroep nu partijpolitiek onafhankelijk verder gaat.  Twee actieve leden van b.v. Groen Links maken al deel uit van de groep. Ook prominenten uit andere partijen zijn van harte welkom zich aan te sluiten.

Iedereen die oprecht geïnteresseerd is  kan zich aanmelden via pepijn@basisinkomentexel.nl

Bijeenkomst-OBIT-500px

Persbericht 14-04-2015: D66 Texel wil basisinkomen voor heel Texel

Initiatiefnemers vanuit D66 willen een basisinkomen voor alle inwoners op Texel. Met een basisinkomen krijgt iedere volwassene, naast het eventuele eigen inkomen, een onvoorwaardelijk en onbelast vast inkomen per maand om het belastingsysteem simpeler en eerlijker te maken. Texel als afgesloten gebied is ideaal als proeftuin voor een basisinkomen.

In Nederland wordt steeds vaker en steeds serieuzer gepraat over een basisinkomen. Zo heeft Tegenlicht inmiddels al meerdere documentaires over het onderwerp gemaakt. Eén van de redenen dat het idee van een basisinkomen aan populariteit wint, is het huidige ingewikkelde belastingsysteem. Er bestaan inmiddels meer dan 20 verschillende toeslagen en uitkeringen, waardoor 80% van de Nederlanders aanspraak kan maken op minimaal 1 zo’n vergoeding. Al die aanvragen moeten bovendien weer gecontroleerd worden, wat veel extra geld kost. Staatsecretaris Wiebes gaf afgelopen februari toe dat het belastingsysteem de afgelopen 10 jaar steeds ingewikkelder is geworden en gemoderniseerd moet worden.

Een andere reden is dat steeds meer banen verdwijnen door de opkomst van software automatisering en door robots. Professor Osborne van de universiteit van Oxford berekende in 2014 dat in Amerika de komende 10 tot 20 jaar 49% van de huidige banen vervangen zal worden door software en robots. De Nederlandse onderzoeker John Schattorie kwam bij een vergelijkbaar onderzoek tot  de conclusie: In Nederland zullen 2 tot 3 miljoen banen vervangen worden de komende 1 of 2 decennia.

D66 fractievoorzitter Astrid van de Wetering kwam met Pepijn Lijklema in gesprek toen hij in januari 25 studenten van de TUDelft naar Texel had gehaald voor onderzoek. “Halverwege het gesprek kwamen we er bij toeval achter dat we beide groot voorstander waren van een basisinkomen”, aldus Pepijn. “Astrid adviseerde mij om met Remmelt Loos van Meijel en een aantal anderen hierover te filosoferen en zo is het balletje gaan rollen.” Remmelt: “Ik ben al jaren gecharmeerd van dit idee en het wordt tijd het ergens serieus uit te proberen. Texel is geografisch en demografisch daarvoor bij uitstek geschikt.” Astrid sluit zich hierbij aan: “Inkomen, belastingsysteem en arbeid zullen echt op de schop moeten met Texel als voorloper.” “In ons huidige systeem belasten we arbeid. Tegelijkertijd biedt technologische vooruitgang in een versneld tempo juist de mogelijkheid diezelfde arbeid steeds vaker over te laten aan software en robots, zodat we meer tijd over hebben voor leuke en maatschappelijk nuttige dingen. Maar ons belastingstelsel is niet ingespeeld op die vooruitgang. We zullen dus onderzoek moeten doen en met creatieve oplossingen moeten komen. Het basisinkomen is zo’n oplossing”, aldus Pepijn.

Mensen die willen meedenken over een basisinkomen Texel, worden opgeroepen contact op te nemen met Pepijn Lijklema via pepijn@basisinkomentexel.nl

Portret-Pepijn-Lijklema-500px